melabur sebanyak 500 juta unit dalam AS1M yang mana pulangannya diagihkan kepada pelabur SARA 1Malaysia